Orvostörténeti Emlékgyűlés: 285 éve született Kibédi Mátyus István Marosszék első orvostudósa és enciklopédikusa

« Vissza

„… adj örökéletet

népemnek e földön.”

Csávossy György

 kibedi

Kibédi Mátyus István (1725-1802)

285 éve született

Kibédi Mátyus István

Marosszék első orvostudósa

és enciklopédikusa

MEGHÍVÓ

az orvostörténeti emlékgyűlésre

Kibéd

285 éve született

Kibédi Mátyus István orvostudor

Kibéd, Marosszék orvosenciklopédikusa

Marosszék első orvostudósának, enciklopédikusának életébe, enciklopédikusi munkásságába, a híres Diaetetica I-II. és az Ó és Új Dieatetica I-VI darabjaiba, közéleti tevékenységébe nyújtunk betekintést.

A kiváló székely orvosegyéniség a Maros megyei Kibéden született 1725-ben. Enciklopédikus tudásának alapjait a Marosvásárhelyi Református Kollégium falai között szerezte több éves célratörő természettudományos felkészülésben. Christian Wolff felvilágosult tanai szellemében nevelkedett. Mátyus István Nyugat-Európa felvilágosult szelleméről híres egyetemein, Utrecht-ben, Marburg-ban, Göttinga-ban, majd Bécsben gyarapítja enciklopédikus tudását. A már enciklopédikus szintű két latin nyelvű orvosdoktori disszertációjának megvédése után 1756-ban hazatér szülőföldjére, letelepedik Marosvásárhelyen és 1757-ben Marosszék fizikusává választják. Fizikusi kinevezése után asszeszori állást is vállal. Szabad óráiban született nyelvén megírja a Diaetetica I-II.-t és az Ó és Új Diaetetica I-VI darabját és ezzel egyedit alkotott a magyar orvostudományban. A polihisztor, a humanista, az enciklopédikus orvostudós élete, orvosirodalmi munkássága összefügg százada, a reneszánsz szellemi életével, arculatával, a tudás hatalmas erejével. Mátyus István ott van a közegészségtan, a környezet-egészségtan, munkaegészségtan, a magyar táplálkozástudomány, a tudományos ásványvízelemzés, a magyar testnevelés, az anya-, csecsemő- és gyermekvédelem, a geriatria, balneológia, borászat stb. elsőknek emelt pódiumán. Halála előtt híres könyvtárát a „Bibliotheca Matyusiana”-t, a nyomdáját a református kollégiumra testálta. Alapítványt teremtett a jó eszű, tanulni vágyó kibédi tanulók számára. Aktív tagja az Aranka György Nyelvművelő Társaságnak és tagja a regensburgi Botanikai Társaságnak.

Halála pillanatáig (1802) 43 évet szolgálta gyógyítással a nemest, a szegényt, éles eszével, tollal, humanista lelkével, szellemével a magyar orvostudományt, szülőföldjét és református egyházát, templomát.

Kibéd község Önkormányzata,

a Magyar Elhízástudományi Társaság (MET),

az EME szervezésében zajló emlékgyűlés eseményei

Előzetes:

I. Emléktábla avatás és sírkő koszorúzás Marosvásárhelyen, a ref. temető múzeumkertjében

2010 aug. 27, 10h

II. Mátyus István szimbólumok megkoszorúzása Kibéden

III. Az emlékgyűlés programja

2010 aug. 28, 11h-14h

1. Megnyitó. Dósa Sándor polgármester

2. a MAGYAR ELHÍZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG elnökének, prof. dr. HALMY LÁSZLÓ,

az MTA doktorának EMLÉKBESZÉDE

és diplomák, Mátyus István emlékérmék átadása a MET

megbízásából

 

 

 

IV. Orvostörténeti előadások

2010 aug. 28

11h-14h

MEGNYITÓ, dr. Mátyus András

1. Falka Zoltán ref. lelkész

Mátyus István dr., a hit megtestesítője

2. Ráduly János író, költő

Az égtartó ember

3. Prof. dr. Csávossy György író, költő

Főhajtás

4. Mátyus András dr.

Mátyus István első gyógyvízbontó útján

5. Prof. dr. Bedő Károly akadémikus

Mátyus István a 18. században és a jelenben

6. Mátyus András dr.

Mátyus István disszertációi és orvossá avatása

7. Dr. Pál Antal Sándor akadémikus

Mátyus István nemessége

8. Dr. Sebestyén Mihály, a Teleki Téka igazgatója

Marosszék első fizikusának emlékezete

15’ szünet

9. Komoróczy György nyelvész

Mátyus István, a nyelvművelő

10. Róth András, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum igazgatója

Mátyus István Diaeteticai az interneten

11. Zepeczáner Jenő nyug. múzeum igazgató

Knöpfler Vilmos, a tudós Marosvásárhelyi orvos

12. Málnási András, a Gombász Egyesület elnöke

Az Ó és az Új Diaetetica a magyar gombászirodalomban

13. Mátyus Gyula dr. sen.

Anya-, csecsemő-, gyermekvédelem a II. Diaeteticaban

14. Mátyus András dr.

Leánykérés az öreg Mátyus István doktortól

V. Ünnepi ebéd

VI. Szabad kirándulás: Szováta, Parajd, Korond


« Vissza