Tagság szabályai

I. A Magyar Elhízástudományi Társaság

a.) Rendes és
b.) Pártoló tagokból áll.

a.) Rendes tag minden olyan nagykorú természetes személy, aki magyar állampolgár, továbbá azon külföldi állampolgár, aki Magyarországon állandó vagy ideiglenes tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkezik, elfogadja a társaság alapszabályát, az éves tagdíjat megfizeti és részt vesz a társaság folyamatos működésében.

Szavazati és választási joggal részt vehet a társaság közgyűlésén, bármely tisztségre jelölhető, illetve megválasztható (aktív és passzív választójog).

A tagok éves tagdíjának összege 4.000 Ft.

A nyugdíjas tagok tagdíjmentességet élveznek.

b.) Pártoló tag minden olyan nagykorú természetes személy, aki magyar állampolgár, továbbá azon külföldi állampolgár, aki a társaság alapszabályát elfogadja, az éves díjat megfizeti és esetenként részt vesz a társaság tevékenységében.

A pártoló tag tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet a társaság közgyűlésén.

A pártoló tag tagdíjának összege: 4.000 Ft.

 

II. A tagsági viszony

A tagsági viszony az elnökséghez írásban benyújtott és elfogadott felvételi kérelem alapján keletkezik. A kérelmet elutasító határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.

A tagok jogaira és kötelezettségeire az 1989. évi II. tv. 9. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

A tagok – az elnökségnek történt előzetes bejelentés alapján – szakmai egységeket (tagozat, csoport) hozhatnak létre. A szakmai egység megnevezésében célszerű visszatükröztetni a tevékenységi kört, a működési célkitűzését és formai kereteit. A szakmai szervezetek működési köre megvalósulhat országos, ágazati, sajátos szakmaközi, esetenként koordinatív szerepet betöltő munkahelyi (intézményi) keretek között. A szakmai szervezetek tevékenységükben önállóak, a szervezeti és működési rendjüket az alapszabállyal összhangban maguk állapítják meg.

 

III. A tagsági viszony megszűnik:

  • írásban bejelentett lemondással
  • a tagdíj 2 (kettő) éven át meg nem fizetése esetén,
  • kizárással.

Amennyiben a tag a tagdíjfizetési kötelezettségére vonatkozó írásbeli felszólítás átvételét követő 60 (hatvan) napon belül a tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az elnökség a tagsági viszonyt megszünteti.

Az elnökség kizárhatja azt a rendes, vagy pártoló tagot, akit szándékosan bűncselekmény miatt a bíróság jogerősen elítél, továbbá, aki a társaság céljaival ellentétes magatartást tanúsít.